ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Τα Ιδιωτικά Πολυιατρεία διαθέτουν ένα σύγχρονο Καρδιολογικό Τμήμα έτοιμο να αντιμετωπίσει παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος.

Κύριο μέλημα του καρδιολογικού τμήματος είναι η παρακολούθηση ασθενών με:  

  • Στεφανιαία νόσο (διάγνωση και φαρμακευτική θεραπεία στεφανιαίας νόσου, παραπομπή ασθενών για στεφανογραφία, παρακολούθηση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, μετά από αγγειοπλαστική με stents και μετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης/by-pass).
  • Καρδιακή ανεπάρκεια.
  • Υπέρταση (διάγνωση, φαρμακευτική θεραπεία).
  • Δυσλιπιδαιμία (διάγνωση, φαρμακευτική θεραπεία).
  • Βαλβιδοπάθειες (διάγνωση και εκτίμηση βαρύτητας βαλβιδοπαθειών, παρακολούθηση μετά από αντικατάσταση βαλβίδας).
  • Αρρυθμίες (π.χ. κολπική μαρμαρυγή, έκτακτες συστολές, παθολογικές ταχυκαρδίες, καρδιακές παύσεις και παθολογικές βραδυκαρδίες που μπορεί να προκαλέσουν συγκοπή, κτλ). Επίσης, παρακολούθηση ασθενών μετά από τοποθέτηση βηματοδότη της καρδιάς.
  • Μυοκαρδιοπάθειες (υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, διατατική μυοκαρδιοπάθεια κτλ).
  • Παθήσεις του περικαρδίου (χρόνιες περικαρδίτιδες, περικαρδιακές συλλογές υγρού).

Διενεργείται προσχολικός καρδιολογικός έλεγχος (από 14 ετών και πάνω), προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος για συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις (Κάρτα Υγείας Αθλητή).

Στο Καρδιολογικό Ιατρείο διαθέτει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Εξετάσεις που διενεργούνται: Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), Triplex Καρδιάς, Δοκιμασία Κόπωσης.