ΜΙΚΡΟΒΙΟΛOΓΙΚO

Στα Ιδιωτικά Πολυιατρεία θα βρείτε ένα πρότυπο Μικροβιολογικό, Βιοπαθολογικό, Ορμονολογικό τμήμα, εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές και στελεχομένο με έμπειρο ιατρικό και εξειδικευμένο αιμοληπτριών/ τεχνολόγων προσωπικό.

 

Εκτελούνται εξετάσεις:

 • Μικροβιολογικές
 • Ανοσολογικές
 • Βιοχημικές
 • Αιματολογικές
 • Ορμονικοί Προσδιορισμοί
 • Προγεννητικοί Έλεγχοι
 • Check up
 • Μοριακής Βιολογίας
 • Αιμοληψίες Πάιδων – Νεογνων
 • Δυναμικές Δοκιμασίες

Τα δείγματα των εξετάσεων συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά στο χώρο μας από όπου και παραδίδονται άμεσα τα αποτελέσματα. Στον άνετο και φιλικό χώρο μας, πέραν των κλασσικών εργαστηριακών εξετάσεων, εκτελούνται όλες οι δυναμικές δοκιμασίες όπως:

 • Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
 • Δοκιμασία διέγερσης GH με γλυκαγόνη (Δοκιμασία Γλουκαγόνου)
 • Δοκιμασία διέγερσης GH με κλονιδίνη (Δοκιμασία κλονιδίνης)
 • Δοκιμασία διέγερσης LH-RH ( LH-RH test)
 • Δοκιμασία Διέγερσης με ACTH (Synacthen test)
 • Δοκιμασία Καταστολής C-Πεπτιδίου
 • Δοκιμασία Διέγερσης GH με L-DOPA
 • Δοκιμασία Καταστολής GH με Γλυκόζη
 • Δοκιμασία Διέγερσης με TRH
 • Δοκιμασία Καταστολής με κλονιδίνη

Είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ