ΠΑΙΔΟΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Παιδομικροβιολογικό Τμήμα, μοναδικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά, έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχτούμε και να εξυπηρετήσουμε όλες τις ηλικίες, από τη νεογνική μέχρι την εφηβική, λόγω των πολύ έμπειρων αιμοληπτριών/τεχνολόγων, που το στελεχώνουν.

Πέραν των κλασσικών εργαστηριακών εξετάσεων, εκτελούνται, παρουσία εξειδικευμένου παιδιάτρου, όλες οι δυναμικές δοκιμασίες όπως:

  • Δοκιμασίες γλουκαγόνου
  • Δοκιμασίες κλονιδίνης
  • Δοκιμασίες LHRH
  • Δοκιμασίες Synacthen
  • Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης